Om heta arbeten-utbildning
Gnistbildning

Om HetaArbeten

Vad är en Heta Arbeten-utbildning och vilka behöver detta?

Heta arbeten kallas de moment som orsakar uppvärmning eller gnistbildning. Vanliga exempel på detta är: svetsning, lödning, skärning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell. Försäkringsbolagen har oftast föreskrifter gällande säkerhet som kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter, samt personer som utför dessa moment, är utbildade och kan visa upp giltigt heta arbeten certifikat.

Behöver man heta arbeten-certifikat?

Att arbeta med dessa brandfarliga element medför ett ansvar för utövaren att förhindra att bränder uppstår. Innan beslutet om att utföra heta arbeten fattas måste utövaren eller den ansvarige för momentet utse en tillståndsansvarig, vars uppgift är att bedöma hotbilden för en potentiell brand. Om det mot förmodan bedöms att det finns en tydlig risk för brand ska försäkringsbolagens och SBF:s (Svenska Brandskyddsföreningen) gemensamma säkerhetsregler följas.

Dessa regler innefattar bland annat krav på förebyggande åtgärder såsom ett tillstånd för att kunna utfärda momenten, att den som utför eller bevakar arbetet har behörighet samt att ett antal preventiva steg tas före, under och efter den tid arbetet i fråga utförs för att förhindra eventuella skador och fall av bränder.

Utövaren, det vill säga den som utför dessa ”heta arbeten”, ska alltid ha ett certifikat som tillåter denne att utföra relevanta moment. Även den som bevakar processen, brandvakten, ska ha ett giltigt heta arbeten-certifikat.

Tillståndsansvarige kallas den person som ger utövaren ett skriftligt tillstånd för att utföra något av dessa moment. Tillståndet ges genom att utövaren skriver på Tillståndslistan för brandfarliga heta arbeten. Även tillståndsansvarige ska ha ett giltigt certifikat om tillståndsutfärdandet är återkommande och innehavaren av positionen utses av den som beställer någon av de heta tjänsterna.

Certifikaten gäller i fem år. Om en förlängning önskas ges möjligheten att förnya för ytterligare fem år efter genomförd utbildning.